postal address
Level 43 & 44 Champion Tower 3 Garden Road
Central
Hong Kong
info@gaffer.com.hk
www.gaffer.com.hk
CONTEMPORARY CHINESE ARTISTS VARIOUS BEIJING
 • MANDARIN ORIENTAL GUANGZHOU
 • MANDARIN ORIENTAL GUANGZHOU
 • CONTEMPORARY BEIJING
 • HAN QING
 • HAN QING
 • HAN QING
 • HAN QING
 • JIANG WEITAO INK 56x46cm
 • JIANG WEITAO INK 65x80cm
 • JIANG WEITAO INK 202x162cm
 • CONTEMPORARY STAINLESS STEEL SET 5
 • CONTEMPORARY STAINLESS STEEL SET 5
 • JIANG WEITAO INK
 • JIANG WEITAO INK
 • JIANG WEITAO INK
 • JIANG WEITAO INK
 • JIANG WEITAO INK
 • JIANG WEITAO INK 90x60cm
 • JIANG WEITAO INK 110x80cm
 • JIANG WEITAO INK
 • JIANG WEITAO INK 60x50cm
 • WANG KOUKOU
 • WANG KOUKOU
 • WANG KOUKOU
 • HAN QING SHANGHAI
 • WANG KOUKOU
 • WANG KOUKOU
 • WANG KOUKOU
 • HAN QING
 • HAN QING
 • BEIJING CLOCK HOUSE
 • WANG KOUKOU #004 D33.3cm
 • WANG KOUKOU #0016
 • WANG KOUKOU #0019
 • WANG KOUKOU #003
 • WANG KOUKOU #0023
 • WANG KOUKOU #024
 • WANG KOUKOU #007
 • WANG KOUKOU
 • WANG KOUKOU
 • WANG KOUKOU
 • WANG KOUKOU
 • WANG KOUKOU
 • WANG KOUKOU
 • 100X100CM MIXED MEDIUM ON CANVAS
 • 100X100CM MIXED MEDIUM ON CANVAS
 • 185X195CM MIXED MEDIUM ON CANVAS
 • SHANHAO BEIJING
 • SHANHAO BEIJING
 • SHANHAO BEIJING COPELOUZOS MUSEUM ATHENS
 • WANG 2021 EXHIBITION BEIJING
 • WANG 2021 BEIJING EXHIBITION
 • WANG BEIJING EXHIBITION